Grupa Luxpol to firma społecznie odpowiedzialna. W trosce o rozwój firmy i dbałość o relacje z naszymi Klientami i partnerami biznesowymi wdrożyliśmy:

PN-EN ISO 9001:2009 - System zarządzania jakością,

PN-EN ISO 14001:2005 - System zarządzania środowiskowego.

Norma PN-EN ISO 9001:2009 to wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Certyfikuje organizacje, których celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobów spełniających wysokie wymagania klienta, przepisów prawnych oraz dążących do zwiększenia satysfakcji klienta. Norma to m.in. osiem zasad jakości:
- zorientowanie na klienta;
- przywództwo;
- zaangażowanie kadr;
- podejście systemowe i procesowe;
- systemowe podejście do procesu zarządzania;
- ciągły rozwój;
- rzeczowe podejście do decyzyjności;
- wzajemne korzyści w stosunkach
z dostawcami.


Norma PN-EN ISO 14001:2005 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie pomaga w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Jej priorytetowym zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska
i zapobieganie zanieczyszczeniom. PN-EN ISO 14001:2005 to międzynarodowa norma dotycząca Systemu Zarządzania Środowiskowego. Celem normy jest umożliwienie organizacji opracowanie
i wdrożenie polityki pro środowiskowej. Głównym zadaniem normy jest wspomaganie działań związanych
z ochroną środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom ekologicznym. Wdrożenie oraz posiadanie certyfikowanego systemu zgodnie
z normą PN-EN ISO 14001:2005 przyczynia się do poprawy działalności organizacji poprzez: zmniejszenie kosztów, w tym: poprawę efektywności zużycia surowców, substytucję surowców naturalnych innymi, wykorzystywanie odpadów, poprawę konkurencyjności oraz wizerunku organizacji, która zaczyna być postrzegana jako pro środowiskowa.

Bądźmy w kontakcie

Luxpol

  ul. Przemysłowa 60
(wejście od ul. Metalowej)
      43-100 Tychy
luxpol@balony-luxpol.pl
  tel. 32 780 11 04